בקרי טמפרטורה

בקר טמפרטורה רב אזורי לתבניות הזרקה
בקר טמפרטורה אזור אחד לתבנית הזרקה
בקרי טמפרטורה
יחידת פיקוד ובקרת טמפרטורה ושליטה על מפוח תוצרת H D THERMOLINE
יחידת פיקוד ובקרת טמפרטורה ושליטה על מפוח תוצרת H D THERMOLINE
יחידת פיקוד ובקרת טמפרטורה ושליטה על מפוח תוצרת H D THERMOLINE