יחידות חימום אוויר

מפוחי אוויר חם

3400W hot air blower

1600W heat gun

מייבשי חומר גלם

מחממי תבניות